.

Đảng bộ xã Cao Quảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phấn đấu đưa xã sớm thoát nghèo

Thứ Hai, 14/09/2015, 14:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa) có 14 chi bộ trực thuộc với 182 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy xã đã đề ra những giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương nhằm phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ vậy, trong những năm qua, kinh tế-xã hội của xã Cao Quảng từng bước phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thu được nhiều kết quả khả quan…

Đồng chí Mai Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng cho biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tăng cường đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu đưa xã Cao Quảng sớm thoát nghèo. Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, được Đảng bộ xã quan tâm, tập trung triển khai với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Đảng bộ xã đã tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Nền nếp sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt được giữ vững; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng cao...

Công tác kết nạp đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, trong 5 năm (2010-2015) đã kết nạp 32 quần chúng ưu tú vào Đảng. Từ 2010 đến 2014, Đảng bộ xã liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả.

Đường về xã Cao Quảng hôm nay.
Đường về xã Cao Quảng hôm nay.

Công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức. Đảng ủy xã và các cấp ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng lãnh đạo, giải quyết các công việc có liên quan.

Bên cạnh đó việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được quán triệt từ việc học tập các chuyên đề đến các hình thức tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sinh hoạt và công tác của mỗi đảng viên, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được đẩy lùi.

Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội hàng năm của xã.

Nhằm phấn đấu đưa xã sớm thoát nghèo, những năm qua Đảng bộ xã Cao Quảng đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ...

Cụ thể, trong nông, lâm, ngư nghiệp, Đảng bộ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thực tế, địa phương đã chú trọng đầu tư phát triển cây lạc với diện tích 100 ha mỗi năm, sản lượng đạt 160 tấn, giá trị thu nhập trên 3 tỷ đồng, khẳng định là cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi tập trung với số gia trại chăn nuôi hiện có 20 gia trại, tổng đàn gia súc khoảng 2.300 con, gia cầm 11.000 con. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng những năm qua được thực hiện nghiêm túc, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, hạn chế việc khai thác buôn bán lâm sản trái phép. Trong 5 năm qua, xã đã trồng mới được 800 ha rừng, tăng diện tích rừng trồng lên 1.377 ha, mỗi năm khai thác bình quân 170 ha, giá trị 6 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn cũng có chuyển biến tích cực, ngành nghề đa dạng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 19%, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập của nhân dân. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn từng bước được khôi phục và phát triển đa dạng về hình thức, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12%, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động...

Nền kinh tế của xã có bước tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm 12%), cơ cấu chuyển dịch đúng hướng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư. Nhờ vậy, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm bình quân từ 5-7%, đời sống nhân dân được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Mai Xuân Tuyên cũng thẳng thắn nhìn nhận, xã Cao Quảng vẫn còn rất nhiều khó khăn do kinh tế phát triển chưa mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (26,8%) nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn hạn chế; điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp; tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng.

Trong điều kiện đó, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã Cao Quảng phải phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới; đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm lên 13%; giải quyết việc làm hàng năm từ 120-150 lao động; tỷ lệ che phủ rừng đạt 85% trở lên; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ...

Lê Mai