.

Lực lượng vũ trang Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy

Chủ Nhật, 12/07/2015, 09:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện (VMTD), những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng. Trong đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trở thành phong trào sâu rộng, việc làm thường xuyên, liên tục trong cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.

Nhận thức sâu sắc lời Bác Hồ dạy “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”, “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”; trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Các cấp đã thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; gắn giáo dục chính trị với công tác tư tưởng và với các hoạt động thực tiễn của các cấp, các ngành; trong đó tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình đất nước, truyền thống của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, truyền thống của quê hương, truyền thống LLVT tỉnh anh hùng gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời làm tốt các khâu, các bước của công tác tư tưởng, nhất là việc quản lý, dự báo, xử lý những vấn đề nảy sinh, kịp thời định hướng nhận thức và hành động cho bộ đội trước những tác động đa chiều của thông tin, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; kịp thời thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, đảng ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào, nhất là cán bộ chủ trì đều đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, trở thành những cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” thực sự là “mệnh lệnh không lời” và là những tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

Thông qua giáo dục, rèn luyện, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước mà trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; phấn khởi, tự hào với truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh, luôn sẵn sàng nhận và nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; luôn mong muốn và quyết tâm được cống hiến sức lực, trí tuệ của mình xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh huấn luyện võ thuật. Ảnh: A.T
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh huấn luyện võ thuật. Ảnh: A.T

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng mà trọng tâm là cấp chi bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết cấp trên vào nghị quyết cấp mình sát, đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị; chăm lo củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra, chỉ đạo duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Các hoạt động ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật được các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị duy trì có nền nếp, hiệu quả. Công tác dân vận, chính sách, bảo vệ an ninh được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh ổn định, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. 5 năm qua, trung bình hàng năm có 94,4% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, trong đó có 20% TSVM tiêu biểu; trên 83,5% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.

Thực hiện lời dạy của Bác: “phải ra sức học tập quân sự, chính trị... xây dựng Quân đội lớn mạnh về mọi mặt”; “cán bộ, chiến sỹ phải được mài dũa, tôi luyện, giáo dục toàn diện như là thanh gươm báu, sẵn sàng hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng và Chính phủ giao phó”; Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện của trên, luôn chăm lo nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy quân sự tỉnh có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên có kế hoạch triển khai thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, nắm chắc các yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung huấn luyện chiến đấu; từ đó xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có ý chí, quyết tâm cao, tinh thần chịu đựng, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS cấp huyện đều tổ chức các lớp tập huấn thống nhất, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về nội dung, phương pháp, nhất là những vấn đề mới, các nội dung còn yếu, các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong huấn luyện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập.

Các bài giảng được chuẩn bị, thông qua, phê duyệt, thục luyện chu đáo trước lúc huấn luyện. Học tập Bác về tinh thần tiết kiệm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát, rà soát, tận dụng cơ sở vật chất, thao trường bãi tập hiện có, lập kế hoạch tu sửa, cải tạo, nâng cấp và làm mới, bảo đảm đủ, đúng theo quy định, hướng dẫn nên đã tiết kiệm được hơn 30% kinh phí và công sức của bộ đội.

Bác dạy “học với hành phải đi đôi”, các cơ quan, đơn vị LLVT đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn và đối tượng; tăng cường huấn luyện đêm và rèn luyện sức khỏe dẻo dai cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức hội thi, hội thao từng nội dung, từng ngày, từng tuần theo phân cấp; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, kịp thời động viên khích lệ bộ đội nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, nhất là trong những giai đoạn huấn luyện cao điểm, diễn tập thời tiết khắc nghiệt; phát động và duy trì có hiệu quả phong trào thi đua trong huấn luyện với nhiều chủ đề, mô hình, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả như “một phút cũng học, một giây cũng rèn”, “đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “giờ học thanh niên”, “ngày thanh niên tự quản”...

Vì vậy, những năm qua, 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kết quả 100% khoa mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 90% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện đạt khá theo phân cấp; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập vòng tổng hợp của các phân đội bộ đội địa phương và diễn tập chiến đấu trị an cấp cụm, cấp xã đều đạt khá, có nội dung xuất sắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối; trên 80% đơn vị liên tục được các cấp công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”.     

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ đối với công tác dân vận; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; tham gia sửa chữa, nâng cấp và làm mới hàng trăm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo; tích cực hưởng ứng phong trào “LLVT Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; tham gia di dời người, tài sản, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả các đợt lụt bão, tấm gương hy sinh anh dũng của thượng úy, liệt sỹ, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Hữu Huyên trong lúc cứu dân trong trận lũ lịch sử tháng 6 năm 2007 đã để lại tình cảm, sự cảm phục của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Công việc cung cấp cũng quan trọng như công việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp có đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội, thì bộ đội mới đánh thắng giặc”, phát huy truyền thống tự lực tự cường, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung công tác hậu cần, kỹ thuật, thông qua phong trào “ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “đơn vị quản lý tài chính tốt, xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội. Công tác tài chính bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, nhất là tiết kiệm thời gian, điện nước, xăng dầu, văn phòng phẩm, kinh phí...

Học tập, khắc sâu những lời dạy của Bác Hồ kính yêu là cơ sở vững chắc để LLVT Quảng Bình phát huy thành tích của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong 2 cuộc kháng chiến; nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và liên tục từ năm 2004 đến nay, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và đang được các cấp trình hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới.

Đại tá Lê Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh