.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình (4-7-1945 - 4-7-2015):

Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Thứ Sáu, 03/07/2015, 17:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quảng Bình, Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh trong thời kỳ mới. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996.

- P.V: Những năm qua, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh chung của cả nước có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Trong những năm qua, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, đó là: Đất nước giữ vững sự ổn định về chính trị, công cuộc đổi mới tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tích cực; tiềm lực quốc phòng và khả năng phòng thủ được tăng cường.

Tuy nhiên cũng không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; đặc biệt là phức tạp trên biển Đông đe doạ trực tiếp đến an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; các thế lực phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá; an ninh vùng giáo, an ninh nông thôn có lúc, có nơi chưa thực sự ổn định; tội phạm, tệ nạn xã hội có thời điểm, có nơi diễn ra khá phức tạp. 

Nhận rõ thuận lợi, khó khăn đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ QS,QP gắn với thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn với các chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đối với nhiệm vụ QS,QP.

Trước hết, đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tuyên truyền về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2010 đến nay, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 44.545 lượt các đối tượng; tuyển chọn 3.690 con em nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu. 

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng của tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự báo tình hình, đề xuất các biện pháp giải quyết những phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra các “điểm nóng”.

Thứ hai, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn VMTD, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Tỷ lệ cơ sở xã, phường, thị trấn VMTD hàng năm đạt hơn 80%, 100% các cụm tuyến an toàn, làm chủ - SSCĐ trong tỉnh đều hoạt động có hiệu quả. Tỉnh hết sức chú trọng tới việc nâng cao khả năng phòng thủ của các lực lượng trên địa bàn tuyến biên giới, ven biển và các địa bàn trọng yếu khác.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), phương án diễn tập tác chiến được chú trọng. Từ năm 2010 đến nay, chúng ta đã tổ chức 3 cuộc diễn tập "huy động tàu thuyền ngư dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo", 5 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và năm 2014 đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh QB014 “Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến giữ vững KVPT của tỉnh và Quân khu”.

Thông qua diễn tập, các lực lượng đã có bước chuyển biến mới trong nhận thức về nhiệm vụ QS,QP; nâng cao hơn khả năng vận hành cơ chế hoạt động KVPT. Ngoài ra, hàng năm đều tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống bão, lụt, phòng, chống cháy rừng... góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, tạo được niềm tin yêu của nhân dân.

Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở, đã có 2.069 hộ khu vực biên giới tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; 768 phương tiện/1.448 thuyền viên tham gia phong trào "Tàu thuyền, bến bãi an toàn"; 704 phương tiện/ 122 tổ "Đoàn  kết trên biển", góp phần vận động nhân dân bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện quy chế khu vực biên giới, vùng biển.

Thứ ba, không ngừng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS,QP địa phương. Các đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của trên; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, diễn tập, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ SSCĐ; rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến theo các tình huống và kế hoạch phòng, chống khủng bố, cháy, nổ, bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao trình độ SSCĐ, trình độ tổ chức chỉ huy, xử lý tình huống. LLVT tỉnh thực sự là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS,QP, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- P.V: Xuyên suốt tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta là, tập trung phát triển kinh tế nhưng phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh (QP-AN), giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xin đồng chí cho biết kết quả sự kết hợp đó trên địa bàn?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn nhất quán việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển KT-XH, phải gắn với bảo đảm QP-AN, từ khâu quy hoạch, kế hoạch, thẩm định, phê duyệt cũng như triển khai thực hiện.

Mặc dù khả năng ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp nhưng hàng năm, tỉnh cũng đã trích một khoản đáng kể để đầu tư xây dựng cho nhu cầu QS,QP và các công trình quan trọng trong KVPT, mức đầu tư trong 5 năm qua là hơn 43 tỷ đồng. Đến nay chúng ta đã hoàn thành công trình CH4 trong khu căn cứ hậu phương của tỉnh; ngoài ra đã đầu tư hệ thống đường liên huyện, liên xã, nhất là các tuyến đường khu vực miền núi, biên giới, ven biển và các địa bàn trọng yếu, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN, vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển KT-XH. 

Công tác chính sách đối với người có công và hậu phương quân đội gắn với thực hiện an sinh xã hội luôn được quan tâm; hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa khi có khó khăn; triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai; xây dựng nhà văn hoá, trạm xá quân - dân y kết hợp, hành trình chung tay vì sức khỏe cộng động; công trình thuỷ lợi và các công trình dân sinh khác. Hỗ trợ cho ngư dân đầu tư phương tiện, trang thiết bị, nhiên liệu đánh bắt xa bờ kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đã giải ngân gần 185 tỷ đồng cho ngư dân đóng tàu mới.

- P.V:  Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm QP-AN hết sức quan trọng, xin đồng chí cho biết thời gian tới để thực hiện nhiệm vụ QS,QP trên địa bàn, cần tập trung vào những vấn đề gì?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tình hình trên biển Đông còn tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục tập trung chống phá ta quyết liệt hơn; thiên tai, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ QS,QP. Tình hình đó, đòi hỏi nhiệm vụ QS,QP phải tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ QS,QP. Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lên đường nhập ngũ.
Lên đường nhập ngũ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân. Chủ động đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái, phản động, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa những nhân tố gây mất ổn định và “tự diễn biến” trong nội bộ.  

Hai là, tập trung xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Chú trọng xây dựng tiềm lực QP-AN, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân. Tăng cường nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng các công trình phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện theo quy hoạch. Chuẩn bị chu đáo các phương án động viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ QP-AN. Xây dựng KVPT gắn với xây dựng cơ sở xã, phường, cơ quan, đơn vị, cụm an toàn làm chủ-SSCĐ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, xây dựng con người Quảng Bình phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường; tự hào và phát huy truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”. Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, báo chí, xuất bản; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tuyên truyền lệch lạc, thương mại hoá thông tin, lộ bí mật quốc gia, gây rối nội bộ. 

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, xây dựng LLVT địa phương theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở, cán bộ quân sự, công an xã, phường, thị trấn.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Trong phát triển KT-XH, vừa xác định các yếu tố bảo đảm thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời phải bảo đảm tăng cường nguồn lực cho "thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân", giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển của các ngành, nhất là giao thông - vận tải, bưu chính - viễn thông, điện lực, khai thác nguồn lợi từ rừng, biển, y tế, giáo dục - đào tạo, yêu cầu phải thẩm định chặt chẽ, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển KT-XH và khả năng động viên cho nhiệm vụ QS,QP.

Hàng năm, dành ngân sách thích đáng để đầu tư các công trình QP-AN. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, ven biển gắn với bảo đảm QP-AN, ưu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công.

Năm là, tăng cường các hoạt động đối ngoại về QP-AN, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, nhất là mối quan hệ hợp tác hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau với LLVT và nhân dân 2 tỉnh Khăm Muộn và Savẳnnakhệt của nước bạn Lào trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng mối quan hệ thực sự hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển bền vững, lâu dài.

- P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Trọng Thái (thực hiện)