.

Khơi dậy sức mạnh tổng hợp từ các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Năm, 16/07/2015, 08:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 5 năm (2010-2015), huyện Tuyên Hóa đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rất thiết thực; đồng thời, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú trọng chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai sâu rộng các phong trào thi đua với nhiều hình thức và biện pháp cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Từ các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và động lực mạnh mẽ để góp phần thúc đẩy nền kinh tế-xã hội huyện nhà phát triển.

Từ năm 2010 đến 2015, các phong trào thi đua yêu nước do huyện Tuyên Hoá phát động đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia. Phong trào thi đua yêu nước không những được Tuyên Hoá phát động rộng khắp ở tất cả các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, cá nhân... mà còn gắn chặt với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và nhiều cuộc vận động như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Tuyên Hoá chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; "Cải cách hành chính"; "Hướng về biển đảo quê hương"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Thông qua các phong trào thi đua, đã khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc...

Đối với lĩnh vực kinh tế, huyện Tuyên Hoá chú trọng thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt hiệu quả cao. Phong trào này còn hướng tới việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị đối với cây trồng, vật nuôi; quan tâm đến công tác bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; hình thành nên một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa như ngô, lạc, đậu xanh, cây cao su; tiếp tục chuyển đổi một số diện tích đất lúa, màu hiệu quả thấp sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn...

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước huyện Tuyên Hoá, giai đoạn 2010-2015.
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước huyện Tuyên Hoá, giai đoạn 2010-2015.

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện khá nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả như: mô hình vườn rừng, vườn đồi, mô hình cây lương thực kết hợp vườn-ao-chuồng, mô hình sản xuất kết hợp với dịch vụ. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua của Tuyên Hoá đạt 9,1%; tổng sản lượng lương thực năm 2014 tăng 3.285 tấn so với năm 2010...    

Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, những năm gần đây, địa bàn huyện Tuyên Hoá xuất hiện khá nhiều mô hình tiêu biểu như: hộ anh Đặng Thanh Long (Chủ nhiệm HTX sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Long Khánh, xã Châu Hóa) mỗi năm cho thu nhập trên 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động; hộ ông Lê Đức Hà (xã Văn Hóa) với mô hình nuôi vịt, cá, trâu bò, kết hợp trên diện tích hơn 2 ha, mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động; hộ bà Cao Thị Thương Huyền (xã Hương Hóa) với trang trại chăn nuôi cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 5 lao động...

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế trang trại, huyện Tuyên Hoá đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, đặc biệt là chú trọng vào nâng cao chất lượng, giá trị đàn gia súc. Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại còn được huyện gắn với công tác phòng, chống, kiểm soát an toàn dịch bệnh. Nhờ đó, đến nay chất lượng đàn gia súc được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ bò lai sind đạt 45% tổng đàn; 98% đàn lợn có máu ngoại. Trên lĩnh vực lâm nghiệp, toàn huyện đã thực hiện trồng rừng giai đoạn 2011-2015 được 3.339 ha, đạt 111,3% kế hoạch. Tỷ lệ độ che phủ rừng dự ước năm 2015 đạt 75%.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng đã mang lại rất nhiều kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản suất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân giai đoạn 2010-2015 ở địa phương đạt 14,6% (chỉ tiêu đề ra 14%). Các cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh luôn được khuyến khích phát triển; nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản đang hoạt động rất có hiệu quả; ngành nghề nông thôn được chú trọng...

Thời điểm này, trên địa bàn Tuyên Hoá đã có 10 trang trại đạt tiêu chí, 23 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 40 doanh nghiệp thương mại, 23 doanh nghiệp xây dựng và 15 doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tất cả các doanh nghiệp nói trên đã tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động.

Ngoài ra, hiện toàn huyện có 17 hợp tác xã, với hơn 1.400 xã viên tham gia, thu hút trên 1.150 lao động... Với xuất phát điểm các tiêu chí đạt được rất thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, thế nhưng, từ phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nhiều làng quê nông thôn ở Tuyên Hoá đã có sự khởi sắc đáng kể. Cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, đã tạo ra được khí thế thi đua rất sôi nổi tại các làng quê. Tiêu biểu như phong trào người dân tự nguyện hiến đất, tài sản, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn; cán bộ, công chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu một ngày lương để xây dựng nông thôn mới... Đến nay, Tuyên Hoá có 1 xã đạt 13 tiêu chí (Châu Hóa), 2 xã đạt 11-12 tiêu chí, 10 xã đạt từ 7-10 tiêu chí, 6 xã đạt từ 4-6 tiêu chí...

Phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn Tuyên Hoá trong 5 năm qua không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động cũng như bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh... Ủy ban MTTQVN từ cấp huyện đến cơ sở đã làm tốt vai trò nồng cốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thời gian qua, MTTQVN huyện Tuyên Hoá đã tổ chức xây dựng, nhân rộng được 35 mô hình, điểm sáng về chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như mô hình: “Khu dân cư giữ gìn trật tự ATGT” ở thôn Sơn Ngọc, xã Đức Hoá; mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm” ở thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa; mô hình “Xã lành mạnh không có HIV/AIDS” ở xã Tiến Hoá, Thanh Hoá và thị trấn Đồng Lê; mô hình “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, thực hiện tốt công tác dân số, KHHGĐ” ở thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa...

Từ hiệu quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, Tuyên Hoá đã có 3 tập thể, 6 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 tập thể và 13 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh, huyện  tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho hơn 1.570 tập thể, 6.500 cá nhân. Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, huyện Tuyên Hoá sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để góp phần thúc đẩy nền kinh tế- xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Văn Minh