.

Đảng ủy BĐBP Quảng Bình: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Thứ Ba, 07/04/2015, 08:13 [GMT+7]
Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP, đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã trao bằng khen cho Đồn BP CKQT Cha Lo.
Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP, đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã trao bằng khen cho Đồn BP CKQT Cha Lo.

(QBĐT) - Ngày 6-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI tới cán bộ chủ chốt của các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP.

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác...

Thông qua hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng BĐBP tỉnh nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nội dung đến cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Trong dịp này, thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP, đại tá Nguyễn Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng đã trao bằng khen cho Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo và nhiều bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen Bộ chỉ huy cho những tập thể và các nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

Đức Trí-Châu Thành