.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Thứ Ba, 22/07/2014, 13:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 22-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Công Hải, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

a1
Đồng chí Đinh Công Hải kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT ba cấp đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã tổ chức tốt việc học tạp, triển khai, quán triệt các nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

UBKT ba cấp đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng và kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2014 để tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động nắm tình hình, phát hiện để tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, UBKT ba cấp đã kiểm tra 27 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kết luận có 18 đảng viên vi phạm, chiếm 66,7%, trong đó có 11 đảng viên phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 11 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 3 tổ chức so với cùng kỳ năm 2013), quan kiểm tra kết luận có 7 tổ chức Đảng vi phạm, chiếm 63,6%.

Mặt khác, UBKT ba cấp đã kiểm tra 184 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra 40 tổ chức Đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra kết luận có 142 tổ chức thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 159 tổ chức Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 38 tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật...

Việc giải quyết tố cáo khiếu nại được tiến hành kịp thời; công tác giám sát được UBKT ba cấp chú trọng theo hướng "giám sát phải mở rộng". Nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng được quan tâm, số lượng các cuộc kiểm tra tài chính tăng so với cùng kỳ 2013...

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Đó là, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có nơi còn giao cho UBKT thực hiện.

Nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa toàn diện, chưa sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, chất lượng chưa cao...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2014, UBKT ba cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT ba cấp về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để kiểm tra; tăng cường giám sát, phát hiện và ngăm ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chủ động công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT cấp trên và UBKT cấp dưới, giữa UBKT với các cơ quan liên quan; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Hải đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của UBKT ba cấp thời gian qua, đồng thời yêu cầu: UBKT các cấp phải luôn xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm; coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp.

Trong quán trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp cần tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; kết hợp chặp chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ giỏi...

A.T