.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 20/4/2017 đến ngày 26/4/2017

Thứ Hai, 17/04/2017, 07:44 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 20/4/2017 đến ngày 26/4/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thị xã Ba Đồn:
Phường Quảng Phúc; tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ từ 06h30 đến 09h30 ngày 25/4.
Phường Quảng Phong; các tổ dân phố 1, 2, 5 phường Ba Đồn; các tổ dân phố Bến, Đồng, Chùa, Cầu, Cồn Két phường Quảng Thuận; tổ dân phố Minh Lợi phường Quảng Thọ; xã Quảng Hải từ 05h00 đến 07h30 ngày 26/4.
 
2. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Phú (trừ thôn Nam Lãnh); các thôn 19-5, Đông Hưng, Minh Sơn xã Quảng Đông; thôn Di Luân xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h30 đến 17h00 ngày 25/4.
Thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú từ 06h00 đến 17h00 ngày 25/4.
Xã Quảng Thanh; thôn Cồn Ngựa, Chòm 6 và 7 xã Quảng Trường từ 05h00 đến 07h30 ngày 26/4.
 
3. Huyện Tuyên Hóa:
Xã Ngư Hóa từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h30 đến 17h00 ngày 25/4.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ Hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH