BĐBP Quảng Bình: Quán triệt Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc 08:08, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-4, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 12 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt cho đại biểu nội dung Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" và 5 chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay cho đến năm 2020.

Sau hội nghị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức học tập, quán triệt nội dung cốt lõi và vai trò, ý nghĩa Chỉ thị của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiêm túc nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác và động lực, ý chí phấn đấu, nêu gương của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong thực hiện công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc...

Châu Thành

 

,
.
.
.