Chỉ tiêu thu ngân sách 2017: Phấn đấu đạt 3.250 tỷ đồng

Cập nhật lúc 08:35, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông Trần Thuynh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm 2017, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách cho tỉnh Quảng Bình là 2.936 tỷ đồng. Tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2016, đã thống nhất thông qua nghị quyết phấn đấu thu tăng thêm 10,69% dự toán Bộ Tài chính giao, với tổng số thu phấn đấu đạt 3.250 tỷ đồng.
a
Dự án phát triển quỹ đất xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.
Trong chỉ tiêu thu ngân sách mà Bộ Tài chính giao, có những khoản thu lớn mà tỉnh phấn đấu tăng thêm là, thu nội địa tăng 11% (chỉ tiêu giao 2.831 tỷ đồng, phấn đấu thu 3.145 tỷ đồng); thu cân đối ngân sách phấn đấu tăng thêm 100 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất (chỉ tiêu giao thu từ tiền sử dụng đất 850 tỷ đồng, tỉnh phấn đấu thu 950 tỷ đồng).
 
Riêng các khoản thu lớn mà Bộ Tài chính giao như: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 155 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 159 tỷ đồng, thu thuế trước bạ 195 tỷ đồng, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh 575 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 370 tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu 105 tỷ đồng... HĐND tỉnh không giao thu tăng thêm so với chỉ tiêu Bộ Tài chính.
 
H.Q
,
.
.
.