.

93,7% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Thứ Hai, 27/03/2017, 09:15 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017, đã có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên.
 
Trong đó, có 149/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (tỷ lệ 93,7%); tất cả 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
a
Huy động trẻ độ tuổi mẫu giáo đến trường tại xã Kim Thủy, Lệ Thủy đạt trên 80%.
Về phổ cập giáo dục THCS, đã có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 trở lên. Trong đó, có 154/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 trở lên (tỷ lệ 96,8%); có 90/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (tỷ lệ 56,6 %). Tất cả 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 trở lên. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1.
 
Về xóa mù chữ, đã có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 trở lên; trong đó, có 156/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (tỷ lệ 98,11 %). Có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 trở lên. Tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
 
Số lượng học sinh bỏ học trong học kỳ I giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chỉ có 247 em bỏ học, chiếm 0,16% (tiểu học có 4 em bỏ học, chiếm 0,01%; THCS có 54 em bỏ học, chiếm 0,10%; THPT có 189 em bỏ học, chiếm 0,65%).
 
H.Q