Bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống

Cập nhật lúc 10:28, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, hiện có 93 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Thời gian qua, Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp để doanh nghiệp ổn định, hoạt động có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2017, ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế nói chung và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong thị trường viễn thông công nghệ thông tin nói riêng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viễn thông Quảng Bình tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Đảng bộ đã sớm làm tốt công tác dự đoán, dự báo tình hình, đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Trương Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Quảng Bình cho biết: Căn cứ tình hình thực tế, ngay từ đầu năm, Đảng ủy kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng trên các mặt công tác của đơn vị. Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của cơ quan phát động phong trào thi đua lao động sản xuất sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của đơn vị. Thông qua đó, cán bộ, nhân viên của đơn vị nhận thức rõ về tầm quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, về hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt; từ đó mỗi cá nhân có nhận thức và hành động đúng đắn, tích cực lao động, sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đề ra.

Cán bộ giao dịch Trung tâm Viễn thông Quảng Bình đang chăm sóc khách hàng.
Cán bộ giao dịch Trung tâm Viễn thông Quảng Bình đang chăm sóc khách hàng.

Với sự lãnh đạo đầy đủ, kịp thời và sâu sát của Đảng bộ, Viễn thông Quảng Bình đã phát huy được sức mạnh của toàn thể đơn vị, vững vàng vượt khó, duy trì được nhịp độ phát triển của doanh nghiệp, bảo toàn, phát triển vốn và sản xuất, kinh doanh ngày càng có lãi. Các dịch vụ viễn thông được duy trì ổn định, bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh. Đặc biệt, Viễn thông Quảng Bình đã triển khai phần mềm VNPT – HIS đến các cơ sở y tế đúng tiến độ với 175 đơn vị ứng dụng. Đơn vị cũng đưa phần mềm VNPT – Igate hệ thống vào sử dụng chính thức tại 6 cơ quan hành chính cấp sở, UBND TP. Đồng Hới, đồng thời phối hợp xây dựng phương án triển khai cho các đơn vị khác. Cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông được mở rộng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đầu tư trên 20 tỷ đồng mở rộng mạng lưới Gpon, trạm BTS, nên dịch vụ băng rộng cố định và di động 2G, 3G do đơn vị cung cấp luôn bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt. Đơn vị đã hỗ trợ lắp đặt trao tặng tỉnh 2 trạm dự báo thời tiết thông minh tại Tuyên Hóa và Bố Trạch trị giá trên 3 tỷ đồng. Kết quả, doanh thu 6 tháng đầu năm toàn đơn vị đạt 221 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ; thu cước viễn thông bình quân 99%, hệ số nợ đọng 1,14 lần; nộp ngân sách nhà nước và thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động đầy đủ kịp thời.

Song song với nhiệm vụ lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc bám sát nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh, yêu ngành, yêu nghề. Các chi bộ đã triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, kết luận các Hội nghị BCH Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”... với tỷ lệ cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia học tập  đạt 97%.

Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị.

Đảng ủy còn xây dựng mối quan hệ phối hợp hài hòa, chặt chẽ giữa cấp ủy và Ban giám đốc để lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổ chức kiểm tra quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ để có biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đã góp phần phòng ngừa vi phạm; chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời những sai lầm, khuyết điểm; củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ giao nhiệm vụ cho tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên tích cực rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên để tạo nguồn kết nạp Đảng thường xuyên đạt và vượt kế hoạch đề ra.

“Trong thời gian tới, Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống; phát động các phong trào thi đua với mục tiêu nâng cao chất lượng, phát triển dịch vụ, tăng trưởng doanh thu địa bàn, bảo đảm cơ sở hạ tầng trước mùa mưa lụt bão năm 2017” - đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Quảng Bình cho biết thêm.

Hương Trà

,
.
.
.