.

Quảng Trạch: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Ba, 12/12/2017, 15:29 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND huyện Quảng Trạch vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở địa bàn trọng điểm.

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân BVANTQ huyện Quảng Trạch đã chọn địa bàn 2 xã Quảng Xuân và Quảng Đông làm điểm.

Với kế hoạch phát động từ năm 2017-2020 là tập trung tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; tập trung phát động phong trào toàn dân BVANTQ, tổng kết phong trào, khen thưởng những điển hình tiên tiến, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Trạch đã triển khai nhiều giải pháp như: Kết hợp lồng ghép phát động phong trào toàn dân BVANTQ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Xây dựng mô hình “Thôn an toàn” ở các địa phương, củng cố xây dựng các mô hình: “5 an toàn về an ninh trật tự”, “Xứ, họ, đạo an ninh”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”...

Hoài Thi
(Đài TT-TH Quảng Trạch)