.

Quảng Trạch: Đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động

Thứ Ba, 31/10/2017, 15:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Để giúp người dân có việc làm ổn định sau sự cố môi trường biển, thời gian qua, UBND huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai sâu rộng Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong toàn thể cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động; định hướng, giới thiệu các đơn vị tuyển dụng lao động có uy tính để người lao động chọn thị trường, việc làm phù hợp với năng lực, sở trường.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội trực tiếp về 18 xã trên địa bàn huyện để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại thị trường Nhật Bản và Đài Loan cho người dân.

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã xuất khẩu được 632 lao động đi làm việc ở các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia... Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020, huyện Quảng Trạch có các chính sách đào tạo nghề, nguồn vốn vay; chú trọng vào các đối tượng hộ nghèo, các địa phương vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Phấn đấu, hàng năm, Quảng Trạch có từ 400 đến 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)