.

TP. Đồng Hới: Trên 1.500 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Thứ Sáu, 22/09/2017, 06:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, TP. Đồng Hới đã triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

Đối tượng áp dụng là lao động nông thôn từ 15-60 tuổi (nam), dưới 55 tuổi (nữ), có hộ khẩu thường trú tại xã hoặc có hộ khẩu thường trú tại phường đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp, đất kinh doanh bị thu hồi; người khuyết tật (ở nông thôn và thành thị) trong độ tuổi từ 14-60 tuổi (nam), dưới 55 tuổi (nữ), có sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề học.

Theo đó, hình thức đào tạo sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn là 300 người; dạy nghề cho người khuyết tật 20 người; tập huấn bồi dưỡng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân theo các chương trình, dự án, đề án của thành phố là 700 người; học nghề đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài là 280 người; các hình thức đào tạo khác là 200 người.

Th.L