.

Tuyên truyền, bảo đảm thông tin liên lạc trong phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Thứ Sáu, 18/07/2014, 08:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30-6-2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC-CHCN), ngày 9-7, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 462/STTTT-BCXB đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Đài TT-TH cấp huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác PCCC-CHCN trên địa bàn tỉnh bảo đảm mục đích, nội dung theo Công điện của UBND tỉnh và các văn bản của Nhà nước liên quan công tác PCCC-CHCN.

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC; các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về PCCC để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ sở, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, gia đình tại những nơi thường xảy ra cháy, nổ, tai nạn, thiên tai, lũ lụt; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây cháy, nổ và tai nạn; những tổn thương, mất mát với gia đình, xã hội, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ và CHCN có hiệu quả.

Theo đó, Phòng Văn hóa-Thông tin tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, theo dõi công tác tuyên truyền PCCC-CHCN trên địa bàn. Báo cáo, thông tin kịp thời tình hình PCCC-CHCN tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền PCCC-CHCN của các Đài TT-TH, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; đưa tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến công tác PCCC-CHCN trên Đài TT-TH địa phương; phối hợp với trung tâm viễn thông và bưu điện cấp huyện, thành phố bảo đảm giữ vững thông tin liên lạc của địa phương trong công tác PCCC-CHCN kịp thời.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm kết nối hệ thống thông tin liên lạc; tổ chức và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông và các chủ mạng viễn thông dùng riêng khác để khai thác hiệu quả mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn cao nhất cho thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, CHCN trên địa bàn tỉnh.

T.S