.

Tổ quốc ta đẹp lắm

Thứ Tư, 18/01/2017, 16:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Lộng lẫy biết bao Tổ quốc mình
Địa linh - nhân kiệt - Đảng quang vinh
Tướng tài thế giới Võ Nguyên Giáp
Tuấn kiệt hoàn cầu Hồ Chí Minh
Văn lấy hùng văn xây đạo lý
Võ say thượng võ giữ hòa bình
Tự do, độc lập đời no ấm
Biết sống thanh cao, ghét trá hình.

Hoàng Hiếu Nghĩa