.

Viếng mộ Bác Giáp

Thứ Sáu, 13/01/2017, 11:04 [GMT+7]

 

(QBĐT) - Con về Đảo Yến Vũng Chùa
Thăm mộ Đại tướng giữa mùa xuân sang
Bác về như ánh trăng vàng
Sóng hòa tiếng hạc bay ngang lưng trời
Bác đi đánh giặc xa xôi
Ngày về quê mẹ trọn đời trăm năm
Nhớ lời Bác, trọn nghĩa ân
Tình như cá nước quân dân một lòng
Ghi lời Bác dặn, Bác mong
Nhớ trận Phay Khắt, Nà Ngần năm xưa
Miền Nam Mỹ cút, ngụy thua
“Thần tốc táo bạo” phất cờ tiến xa
Bác về như một rừng hoa
Giang sơn thắm mãi quê ta Quảng Bình.

Hoàng Chí Huân