.

Buổi sáng bên biển

Chủ Nhật, 04/12/2016, 18:56 [GMT+7]
             Ảnh: Lê Đức Thành
Ảnh: Lê Đức Thành