.

Khối thi đua các ngân hàng: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Sáu, 22/07/2016, 12:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Khối thi đua các ngân hàng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

6 tháng đầu năm 2016, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, ngành Ngân hàng đã chủ động xây dựng và phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của từng đơn vị về tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ, nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển thẻ...

Về quy mô huy động nguồn vốn trên địa bàn tỉnh đạt 25.654 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Trong đó, một số đơn vị có số dư huy động lớn như: AgriBank-Chi nhánh Quảng Bình gần 6.900 tỷ đồng (chiếm 26,6%), BIDV-Chi nhánh Quảng Bình 6.172 tỷ đồng (chiếm 24,1%), VietinBank-Chi nhánh Quảng Bình 2.223 tỷ đồng (chiếm 8,7%)...

Dư nợ trong 6 tháng đạt 34.647 tỷ đồng, tăng 12.4% so với đầu năm. Riêng dư nợ trong Khối là 32.027 tỷ đồng, tăng 3.089 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 92,4% dư nợ trên địa bàn toàn tỉnh. Về nợ xấu là khoảng 202 tỷ đồng, chiếm 0,66% tổng dư nợ.

Ngoài ra, các đơn vị Khối thi đua các ngân hàng còn thực hiện tốt nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nhất là thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế trên địa bàn và tham gia công tác từ thiện xã hội...

Trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các ngân hàng sẽ tập trung bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tiếp tục đổi mới về công tác thi đua-khen thưởng nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn trong việc phát huy sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, nhân viên, người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2016; bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội..

Tại hội nghị, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT và Ngân hàng BIDV Bắc Quảng Bình vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Hiền Phương