.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Ba, 19/07/2016, 13:43 [GMT+7]

(QBĐT) -  Ngày 18-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Về công tác chính trị, tư tưởng, đến nay, 67/67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 98%.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện, kịp thời ổn định tình hình nhân dân liên quan đến sự cố môi trường biển, các hoạt động tôn giáo nổi lên ở một số địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015.

Theo đó, có 34/67 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, chiếm trên 50%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 100% cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp 134 quần chúng ưu tú vào Đảng; quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 174 đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, cụ thể: các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác trọng tâm năm 2016; làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, kịp thời phát hiện những biểu hiện sai phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để xử lý, đề nghị xử lý theo quy định...

D.H