.

Ban Chỉ đạo Dự án phát triển bền vững vì người nghèo triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Năm, 14/07/2016, 22:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 14-7, Ban Chỉ đạo Dự án phát triển bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ảnh 1 : Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

6 tháng đầu năm, các hoạt động của Dự án SRDP đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn 40 xã trong vùng mục tiêu và một số xã ngoài vùng mục tiêu.                                                                 

Ban quản lý Dự án đã tích cực phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tập trung nhân rộng các phương pháp tiếp cận của dự án, nhất là các mô hình làm ăn có hiệu quả cả trong và ngoài vùng mục tiêu; hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà tài trợ IFAD và Chính phủ Việt Nam.

Theo đó, tổng kinh phí năm 2016 của dự án SRDP do UBND tỉnh phê duyệt là 199.465,44 triệu đồng; giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm là 19,7 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, đã có thêm 74 nhóm tiết kiệm tín dụng và tiết kiệm vay vốn thôn bản được thành lập mới tại 9 xã vùng mục tiêu dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trong vùng mục tiêu phát triển kinh tế.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban quản lý dự án tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng hỗ trợ kỹ thuật đào tạo MOSEDP cấp xã, huyện, tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp; thành lập nhóm tiết kiệm tín dụng tại 8 xã, triển khai các gói thầu “Cải tạo đất rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất”; tiếp tục đôn đốc các xã hoàn thành thanh, quyết toán công trình theo kế hoạch năm 2015 và thủ tục đầu tư, khởi công các công trình theo kế hoạch năm 2016...

Hiền Phương