.

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Hai, 11/07/2016, 14:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

6 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Tư pháp đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh; công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật nhất là các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ để các bộ, ngành trình Chính phủ; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được toàn ngành tập trung đẩy mạnh; công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước; công tác hành chính tư pháp, nhất là triển khai Luật hộ tịch bước đầu đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ nhân dân; công tác tham gia lấy ý kiến pháp lý đối với các vụ việc, các sự kiện liên quan đến môi trường, đầu tư quốc tế được thực hiện kịp thời, có chất lượng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa bám sát các kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật còn nhiều khó khăn, nhất là về phương thức tổ chức thực hiện; một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật mới dừng lại ở việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, chưa tổ chức triển khai trên thực tế; còn lúng túng trong giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài khi thực hiện phân cấp theo quy định mới của Luật hộ tịch ...

Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, tồn tại trong công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tích cực tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các giải pháp mạnh mẽ nhằm thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội; tổ chức triển khai bài bản, hiệu quả luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực trong năm 2016; triển khai quyết liệt Luật hộ tịch; đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, hành chính, quyết tâm phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu được giao trong nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp...

Ngọc Hải