.

Họp bàn về công tác tuyên truyền hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình "Dân vận khéo"

Thứ Ba, 08/09/2015, 09:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 7-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp bàn về công tác tuyên truyền hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất các hoạt động tuyên truyền với những nội dung chính như: xây dựng phóng sự phát thanh truyền hình, các bài viết, trang báo tuyên truyền về chủ đề “Dân vận khéo”; tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu do Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận Tỉnh ủy phát hành nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tuyên truyền tham gia các hoạt động do Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức…

Tuyên truyền phong trào thi đua, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Qua đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên về công tác Dân vận, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đồng thời, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

D.H