.

Tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 28/07/2015, 17:56 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 28-7, thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số; Quyết định số 407/QĐ-TK ngày 29-5-2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015; Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Trong những năm gần đây, công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước hết sức chú trọng, đã có nhiều chủ trương lồng ghép, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi như: chương trình 135, chương trình 134, chương trình 30a của Chính phủ… và đó cũng là những chủ trương, chính sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và công cuộc phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước nói chung.
 
Với tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, Chính phủ đã giao cho ngành Thống kê triển khai điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin với yêu cầu bảo đảm phản ánh một cách sát thực nhất về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước. Mục đích của việc làm này là thu thập thông tin về quy mô dân số, thu thập điều kiện nhà ở của hộ và các điều kiện kinh tế-xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số, làm cơ sở để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
 
Thực hiện chủ trương trên, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015 trong 2 ngày (từ ngày 28 đến 29-7). Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu cho các học viên biết về mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, vai trò và nhiệm vụ của điều tra viên; những quy định về nghiệp vụ điều tra; một số quy định về phỏng vấn và hoàn thành phiếu điều tra. Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn hướng dẫn học viên cách ghi phiếu hộ, cách hỏi và ghi phiếu thu nhập của hộ; giải đáp các thắc mắc của học viên…
 
Đây là cuộc điều tra khó và phức tạp từ đối tượng điều tra, đơn vị điều tra cho đến địa bàn điều tra, đặc biệt là vấn đề ngôn ngữ được xác định là khó khăn, trở ngại lớn. Do vậy, tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh yêu cầu các báo cáo viên, giảng viên phải bám sát nội dung yêu cầu của phương án điều tra, nội dung và quy trình phỏng vấn xác định từng chỉ tiêu trọng các loại phiếu điều tra… để truyền đạt một cách cụ thể, chi tiết và ngắn gọn, dễ hiểu; các đại biểu tham dự hội nghị tập trung chú ý để tiếp thu toàn bộ nội dung báo cáo viên trình bày, trên cơ sở đó liên hệ với những đặc trưng của các dân tộc thuộc địa phương để nêu lên vấn đề thảo luận, thống nhất thực hiện theo đúng quy định của phương án điều tra.
 
Lê Mai