.

Hội Nông dân tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thứ Tư, 22/07/2015, 12:21 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 21-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khóa V về "Tiếp tục xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh" và tổng kết 5 năm thực hiện đề án "Xây dựng Chi hội là đơn vị hành động". Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.
 
 
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa.
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa.
Thực hiện Nghị quyết 06 của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai Nghị quyết đến các cấp hội trên địa bàn và trong 5 năm qua toàn tỉnh đã kết nạp được 38.679 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 161.558 người, chất lượng hội viên được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ hội các cấp được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức Hội các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội các cấp được quan tâm thực hiện.
 
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cấp Hội đã gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội với việc nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội, cuộc vận động “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, với sự nỗ lực của BCH Hội Nông dân các cấp, một số chỉ tiêu cơ bản đã được hoàn thành. Cụ thể: 89% hộ sản xuất nông nghiệp có lao động chủ chốt vào tổ chức Hội (đạt 127,1% KH); 153/157 cơ sở, 1.229/1.299 chi hội xếp loại khá trở lên (đạt 105,3% KH); 141/157 cơ sở, 1.269/1.299 chi hội xây dựng được quỹ hội; 80,3% cán bộ chủ chốt ở cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, 77,7 có trình độ lý luận chính trị (đạt 155,4% KH); 99,4% cán bộ cơ sở, 94,7% cán bộ chi, tổ hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội (đạt 118,4% KH)…
 
Thực hiện đề án “Xây dựng Chi hội là đơn vị hành động”, 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát các nội dung của đề án để triển khai thực hiện. Có thể thấy nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi hội, trách nhiệm của hội viên được nâng lên.
 
Các chi hội đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tích cực thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng hệ thống tổ chức Hội cơ sở vững mạnh toàn diện về chính trị, thống nhất về hành động. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. 5 năm qua, đã có 22.467 hộ nghèo, cận nghèo được Hội giúp đỡ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 3,5-4%/năm...
 
Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa được nhận bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 21 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 21 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Xây dựng Chi hội là đơn vị hành động”.
 
Đ.V