.

Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh: Bàn biện pháp đẩy mạnh hoạt động 6 tháng cuối năm

Thứ Tư, 29/07/2015, 08:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 28-7, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất Quảng Bình đã kịp thời quán triệt các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tại đơn vị và chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Kết quả thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh là 376 tỷ đồng, đạt 77,5 % chỉ tiêu dự toán tỉnh giao cả năm, tăng 37,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Việc thu nợ Quỹ đầu tư địa phương đạt khá, đã thu được 3,3 tỷ đồng, tăng 162 % so với cùng kỳ năm 2014.

Quỹ phát triển đất đã triển khai nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhiều nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ như: Luật Đất đai 2013; tham gia góp ý việc sửa đổi Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế mẫu quản lý, sử dụng Quỹ phát triển theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công  lập...

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã đánh giá cao sự nỗ lực của Quỹ phát triển đất trong việc triển khai có hiệu quả nhiều nội dung, hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý với Quỹ phát triển đất một số nội dung cần thực hiện như: phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương để nghiên cứu, phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường; tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ trong xem xét, lựa chọn danh mục dự án đầu tư có trong kế hoạch đầu tư dự án phát triển quỹ đất của tỉnh đã thông qua để bố trí ứng vốn đầu tư trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời đẩy mạnh việc thu hồi nợ vốn ứng từ Quỹ phát triển đất, nợ cho vay từ quỹ đầu tư địa phương và xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm đã đề ra.

M.H