.

Ký kết thỏa thuận phân chia ranh giới quản lý khai thác thủy sản vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa

Thứ Sáu, 21/11/2014, 16:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-11, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận phân chia ranh giới quản lý khai thác thủy sản vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa giữa các huyện, thị xã, thành phố ven biển trong tỉnh.

 

Đại diện lãnh đạo các địa phương ký kết thỏa thuận phân chia ranh giới về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Toàn cảnh hội nghị ký kết thỏa thuận phân chia ranh giới quản lý khai thác thủy sản vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa.

Trong thời gian qua, hiệu quả hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản chưa cao do còn chồng chéo, chưa phân công, phân cấp, phân vùng quản lý cụ thể giữa cấp trung ương, tỉnh và huyện.

Để giải quyết thực trạng đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2010/NĐ-CP, theo đó, quản lý khai thác thủy sản tại vùng viển khơi do Trung ương đảm nhiệm; vùng lộng do cấp tỉnh đảm nhiệm; vùng ven bờ và nội địa của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định 29 về quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ và vùng nước nội địa trong tỉnh, trong đó giao cho các huyện, thành phố ven biển tiếp giáp nhau hiệp thương xác định và công bố ranh giới quản lý khai thác thủy sản.

Cụ thể, giao cho cấp huyện, thoả thuận phân chia ranh giới ven bờ, vùng nước nội địa; quyền quản lý vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa; xác nhận đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản cho tàu cá công suất dưới 20CV.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, gồm: Lệ Thủy, Quảng Ninh, TP Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn đã thống nhất ký kết thỏa thuận phân chia ranh giới về công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND.

Sau khi phân chia ranh giới quản lý khai thác thủy sản vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa, các địa phương sẽ triển khai và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, như: tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng ven biển thuộc địa bàn quản lý; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; đăng ký, cấp và gia hạn giấy phép khai thác theo phân cấp; xử lý vi phạm hoặc đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp vi phạm theo quy định..

N.L