.

Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN thị xã Ba Đồn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ Ba, 29/07/2014, 14:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 28 và 29-7, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự đại hội có đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và trên 120 đại biểu chính thức là những cán bộ mặt trận tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Ủy ban Mặt trận thị xã Ba Đồn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội.
Ủy ban Mặt trận thị xã Ba Đồn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội MTTQVN lần thứ VII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Ban Thường vụ Thị ủy) và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận, chính quyền, các tổ chức thành viên, MTTQVN thị xã Ba Đồn đã phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Với vai trò tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, mặt trận và các tổ chức thành viên đã thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thực hiện đa dạng hoá hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống về mọi mặt cho nhân dân. Nhờ vậy, lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới được củng cố, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng gắn bó và nâng cao. Đến nay, Mặt trận TQVN thị xã có 7 tổ chức thành viên. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong mỗi tổ chức ngày càng cao như: Liên đoàn Lao động  98%, Hội Cựu chiến binh 97%, Hội Người cao tuổi 98,9% ...

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQVN thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2014-2019, đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: Xây dựng quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt từ 200-250 triệu đồng/năm, xây dựng từ 20 đến 30 nhà đại đoàn kết/năm, hàng năm giúp đỡ 100-150 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu hàng năm đạt trên 70% khu dân cư  và đơn vị văn hoá, trên 85% gia đình văn hoá, 100% khu dân cư, gia đình thực hiện có hiệu quả Đề án 05 của MTTQVN tỉnh về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hàng năm có 95% cán bộ, hội viên đăng kí thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng 30% nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển sản xuất kinh doanh, có 2.500 phụ nữ được đào tạo nghề (trong đó có 45 đến 50% phụ nữ được giới thiệu việc làm)…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận thị xã Ba Đồn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 65 vị. Ủy ban mặt trận nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất và cử ông Nguyễn An Bình giữ chức Chủ tịch; ông Trần Xuân Lợi và Hoàng Chí Tình làm Phó Chủ tịch.

Hiền Chi