.

Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

Thứ Sáu, 27/10/2017, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, từ đầu năm đến nay, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh đã tiến hành khám cho 44.232 lượt người, đạt 88.5% kế hoạch; qua đó, phát hiện 348 bệnh nhân mới.

Hiện tại, đơn vị đang quản lý và điều trị cho 4.663 trường hợp, trong đó có 2.897 trường hợp đã có sự cải thiện về sức khỏe.

Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, thời gian tới, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, trung tâm sẽ tập trung chú trọng công tác quản lý, điều trị nhằm giúp người bệnh phục hồi sức khỏe để sớm hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Nh.V