.

Tin học hóa công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

Thứ Năm, 25/05/2017, 10:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Giải pháp tin học hóa việc quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) là chủ trương nhất quán được Chính phủ, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt thực hiện. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính, minh bạch tài chính, chất lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí cho bệnh nhân, giảm tải cho bác sĩ và bệnh viện.

Trong thời gian qua, ngành Y tế Quảng Bình đã đặc biệt quan tâm đến ứng dụng tiến bộ khoa học và thành tựu y tế trong khám, chẩn đoán và điều trị; tích cực thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật ở tất cả các tuyến; các đơn vị đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến; hàng trăm kỹ thuật mới của tuyến trung ương lần đầu tiên được áp dụng tại tỉnh... Nhờ đó, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế được nâng cao ngay tại địa phương.

Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công cho người dân. Đặc biệt là các phần mềm ứng dụng quản lý khám chữa bệnh BHYT, quản lý bệnh viện, giám sát bệnh truyền nhiễm, quản lý tiêm chủng,... Đặc biệt, với việc thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế trong “Xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ phục vụ hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai và minh bạch trong quản lý khám chữa bệnh và BHYT, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BHYT”, ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Ứng dụng tin học hoá trong đăng ký khám chữa bệnh giúp bệnh viện và người bệnh hoàn thiện thủ tục nhanh chóng.
Ứng dụng tin học hoá trong đăng ký khám chữa bệnh giúp bệnh viện và người bệnh hoàn thiện thủ tục nhanh chóng.

Sau một thời gian triển khai tại một số bệnh viện trong tỉnh, thời gian nhập liệu giảm từ 30% đến 40%; thời gian xử lý hồ sơ giảm trên 40%. Bên cạnh đó, việc ngay sau khi đơn vị y tế tiến hành nhập liệu là cơ quan BHYT đã có thể giám định hồ sơ BHYT của người bệnh đã giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi xét duyệt, các khoản viện phí được tính đầy đủ, công khai, minh bạch.

Năm 2016, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Tuyên Hoá và Bố Trạch là những bệnh viện được Dự án y tế Bắc Trung bộ hỗ trợ cài đặt phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Được biết, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa đã phối hợp với Công ty cổ phần Hoan Châu tổ chức giới thiệu về phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Phần mềm có tính năng kết nối cao, dễ sử dụng, số liệu tự động chuyển về Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế. Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm giúp một số bệnh viện trong tỉnh quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thống nhất thu viện phí, công khai minh bạch tài chính với bệnh nhân, giúp kiểm soát sử dụng thuốc hợp lý an toàn... Đây thực sự là những dấu hiệu tích cực mang lại nhiều lợi ích trong quản lý, điều hành và phục vụ bệnh nhân và gia đình.

Trong thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, như: việc triển khai hệ thống cổng thông tin tích hợp dữ liệu giữa cơ quan BHXH với bệnh viện còn vướng mắc cho việc thanh quyết toán BHYT; việc sử dụng phần mềm rộng rãi trong ngành còn rất hạn chế; khả năng liên thông giữa các hệ thống thông tin trong ngành không cao.

Để khắc phục những hạn chế này, tiến tới xây dựng hệ thông thông tin y tế bền vững, thống nhất, an toàn, ổn định, việc tiêu chuẩn hóa các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là điều quan trọng và cấp thiết. Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế; sự quyết liệt, nỗ lực thực hiện của các cơ quan hữu quan, người bệnh và gia đình sẽ sớm được thụ hưởng những tiện ích mà việc tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT mang lại.

L.H