.

Hòa giải thành công 84% vụ việc

Thứ Hai, 11/12/2017, 08:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn và mở rộng khắp các bản, làng, thôn, xóm, khu phố, thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia.

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên ở cơ sở luôn được quan tâm.
Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên ở cơ sở luôn được quan tâm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có 1.348 tổ hoà giải với 9.006 tổ viên. Năm 2017, các tổ hòa giải đã thụ lý 1.517 vụ việc. Trong đó, đã hòa giải thành công 1.276 vụ việc (đạt tỷ lệ 84%); hòa giải không thành công 185 vụ việc; số vụ việc chưa giải quyết xong 56 vụ việc.

Hoạt động có hiệu quả của các tổ hòa giải đã giải quyết kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn và tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Ngoài ra, đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân, giảm bớt tình trạng khiếu nại đến Tòa án nhân dân và các cơ quan hành chính Nhà nước.

Ngọc Hải