.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 08/05/2017, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-5, UBND tỉnh đã có Công văn số 721/UBND-NC về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước; tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế để công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương, tỉnh khiếu nại; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh để tiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về giải quyết tại địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cử đại diện lãnh đạo tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; Thanh tra tỉnh tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, bức xúc, kéo dài và cơ bản giải quyết xong trong năm 2017; Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh...

A.T