.

Hỏi đáp về Luật Thống kê 2015

Thứ Tư, 22/03/2017, 09:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Hỏi: Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước được quy định như thế nào?

- Trả lời:

Khoản 1 Điều 51 Luật thống kê 2015 quy định Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước bao gồm:

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của hệ thống tổ chức thống kê nhà nước;

2. Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất do cơ quan thống kê trung ương quản lý, gồm các cơ sở dữ liệu thống kê của hệ thống thống kê tập trung và các cơ sở dữ liệu thống kê được hình thành từ nguồn dữ liệu hành chính quy định tại Luật thống kê; kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu bộ, ngành để cung cấp, cập nhật thông tin;

3. Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê của bộ, ngành và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia;

4. Phần mềm ứng dụng;

5. Các phương tiện, phương pháp thu thập và phổ biến thông tin tiên tiến gồm máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, phiếu điện tử, phiếu thu thập thông tin trực tuyến, công nghệ ảnh vệ tinh, hệ thống thông tin địa lý và các phương tiện, phương pháp thu thập, phổ biến thông tin thống kê tiên tiến khác.

- Hỏi: Các hoạt động chủ yếu nào trong hợp tác quốc tế về thống kê?

- Trả lời:

Khoản 2 Điều 52 Luật thống kê 2015 quy định các hoạt động chủ yếu trong hợp tác quốc tế về thống kê gồm:

1. Chia sẻ thông tin thống kê;

2. Ứng dụng phương pháp thống kê;

3. Đào tạo nhân lực;

4. So sánh quốc tế;

5. Thu hút nguồn lực;

6. Ứng dụng khoa học và công nghệ.

Theo tài liệu của Tổng cục Thống kê

(Còn nữa)