.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục đạt kết quả cao

Thứ Năm, 24/09/2015, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp và lượng đơn thư KNTC tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ các cơ quan nhà nước đã quan tâm tập trung để giải quyết dứt điểm các vụ việc nên đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo số liệu tổng hợp của Thanh tra tỉnh, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 871 lượt công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị (giảm 281 lượt so với 9 tháng đầu năm 2014). Trong đó,  Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 81 lượt (có 13 đoàn đông người), các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp 790 lượt.

Nội dung công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị chủ yếu là lấn chiếm, tranh chấp đất đai; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1; giải quyết các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính và tố cáo tham nhũng ...

Lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân. Đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các KNTC của công dân.

Mặc dù lượt công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị giảm cao so với cùng kỳ năm ngoái, song lượng đơn thư KNTC lại tăng cao. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2015, các cấp, ngành trong tỉnh đã nhận 1.283 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng 303 đơn so với 9 tháng đầu năm 2014. Trong đó, khiếu nại 749 đơn, tăng 316 đơn; tố cáo 208 đơn, tăng 9 đơn; kiến nghị, phản ánh 326 đơn, giảm 22 đơn.

Trong tổng số đơn thư KNTC và phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiến hành chuyển các cơ quan có thẩm quyền và trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 634 đơn (khiếu nại 182 đơn, tố cáo 126 đơn và kiến nghị, phản ánh 326 đơn). Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh là 649 đơn (so với 9 tháng đầu năm 2014 tăng 428 đơn). Trong đó, khiếu nại 567 đơn (tăng 403 đơn), tố cáo 82 đơn (tăng 25 đơn).

Qua phân loại, nội dung đơn khiếu nại chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực về bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỷ lệ cao nhất với 63,5%, đất đai chiếm 22,5%, chính sách, chế độ chiếm 6,5%, các quyết định giải quyết khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính chiếm 4,4% và khiếu nại khác chiếm 3,1%. Về đơn tố cáo, nội dung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực vi phạm chính sách xã hội chiếm 41,2%, vi phạm Luật Đất đai chiếm 26,7%, làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%, tham ô, tham nhũng 6,2% và tố cáo khác chiếm 10,3%. 

Đối tượng bị tố cáo chiếm tỷ lệ cao nhất là lãnh đạo cấp xã chiếm 31,3%, cán bộ nghiệp vụ chiếm 22,8%, cấp trưởng, phó phòng cấp huyện chiếm 19,6%, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 11,5%...

Qua việc tiếp nhận đơn thư KNTC, các ngành, cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 589/649 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 90,7%. Trong đó, khiếu nại đã giải quyết được 516/567 vụ, đạt 91,0%; tố cáo đã giải quyết được 73/82 vụ, đạt 89,0%. Kết quả giải quyết cho thấy, khiếu nại đúng chiếm 7,6%; khiếu nại sai chiếm 49,1%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 43,3%. Tố cáo đúng chiếm 16,6%; tố cáo sai chiếm 66,6%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 16,8%.

Hiện nay còn 60 vụ (khiếu nại 51 vụ, tố cáo 9 vụ) đang trong quá trình giải quyết và đang được các địa phương, ngành, các cơ quan tập trung giải quyết theo quy định. Trong đó, cấp tỉnh 17 vụ (khiếu nại 16 vụ, tố cáo 1 vụ); cấp huyện, thị xã, thành phố 40 vụ (khiếu nại 33 vụ, tố cáo 7 vụ); cấp sở, ngành 3 vụ (khiếu nại 2 vụ, tố cáo 1 vụ).

Phát huy kết quả đã đạt được nói trên, ngành Thanh tra quyết tâm tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2015 như sau:  Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất, xử lý kịp thời các đơn KNTC, đồng thời theo dõi đơn KNTC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết; các giải pháp tại

Thông báo Kết luận số 130/TB-TW, ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23-11-2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-UBND, ngày 19-10-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1305/KH-UBND, ngày 27-10 -2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Tiếp tục triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân.

Xử lý và giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận được, đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn KNTC đã chuyển, để có biện pháp chỉ đạo giải quyết...

Bùi Thành