.

Từ 1-12, giá bán lẻ điện bình quân tăng 6,08% lên 1.720,65 đồng/kWh

Thứ Sáu, 01/12/2017, 09:28 [GMT+7]

Chiều 30-11, Bộ Công Thương đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017.

Theo đó, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015 (7,94%).

Sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng

Bộ Công Thương cho biết, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng và giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đồng/kWh.

Cụ thể, tổng chi phí khâu phát điện là 203.000,73 tỷ đồng, tổng chi phí khâu truyền tải điện là 16.167,27 tỷ đồng, tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 45.859,32 tỷ đồng, và tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.076,93 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)

Trong khi đó, doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đ/kWh).

Từ kết quả trên, theo Bộ Công Thương, hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Cũng theo công bố của cơ quan này, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng, gồm thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng là 729,49 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ (EVN) từ lãi tiền gửi, thu nhập từ phí cho vay lại, lãi cho Genco, NPT vay lại là 1.442,71 tỷ đồng (trong đó lãi tiền gửi là 618,06 tỷ đồng, phí cho vay lại là 299,87 tỷ đồng; lãi cho Genco, NPT vay lại là 524,78 tỷ đồng).

Ngoài ra, thu nhập hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (từ lãi tiền gửi): 268,03 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động tài chính của các Tổng công ty Điện lực (từ lãi tiền gửi, tiền cho vay) là 443,00 tỷ đồng và thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia của Công ty mẹ EVN là 75,00 tỷ đồng.

​Nói rõ hơn, đại diện Bộ Công Thương cho biết, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2016 EVN lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới thu nhập từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, các dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, các khoản phạt vi phạm hợp đồng của các Tổng công ty Điện lực...)

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam, các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31-12-2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 2.352,25 tỷ đồng; Công ty mẹ (Tổng công ty phát điện 1) là 2.782,52 tỷ đồng; Công ty mẹ (Tổng công ty phát điện 3) là 3.374,22 tỷ đồng.

Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31-12-2016 của khối các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 714,26 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 386,70 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 185,48 tỷ đồng.

Giá điện bình quân mới tăng 6,08%

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh).

"​Thời gian điều chỉnh giá điện bình quân mới được áp dụng từ ngày mai 1-12-2017," đại diện Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho hay.

Giải thích về việc điều chỉnh giá bán điện lần này, Cục điều tiết điện lực cho biết, việc thay đổi được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

Bên cạnh đó, mức giá cho từng nhóm khách hàng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo Đức Duy (Vietnam+)