.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Liên: Hướng tới sự bền vững

Thứ Tư, 29/11/2017, 10:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Quảng Trạch, Quảng Liên là xã có xuất phát điểm thấp khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ với 3 tiêu chí. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Quảng Liên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Điều đáng ghi nhận, khi cán đích NTM, Quảng Liên hoàn toàn giải quyết dứt điểm được vốn nợ đọng trong xây dựng cơ bản và còn nhiều tiềm năng để đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững...

90% hộ dân Quảng Liên chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, xã lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, bão lũ. Bởi vậy, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Quảng Liên gặp rất nhiều khó khăn, toàn xã chỉ đạt được 3 tiêu chí, riêng các tiêu chí về vật chất, cơ sở hạ tầng hầu như bằng không.

Tuy nhiên, chính nhờ truyền thống đoàn kết, đồng sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Quảng Liên từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng lộ trình hợp lý để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM. 

Ông Trần Thanh Bường, Chủ tịch UBND xã Quảng Liên cho biết, xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động đến mọi mặt trong đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Lộ trình đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và sự quyết tâm cao, huy động có hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi nguồn lực tập trung cho thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí.

Người dân xã Quảng Liên tích cực tham gia bê tông đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Quảng Liên tích cực tham gia bê tông đường giao thông nông thôn.

Để thống nhất về tư tưởng nhận thức, Đảng ủy đã tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, chính quyền cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân, như: Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7; các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện; các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo xã đã lồng ghép nhiều nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, đoàn thể; thông qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM.

Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bước vào xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm năm 2011 của Quảng Liên là 8,7 triệu đồng, đến nay là 30 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,4% năm 2011 của Quảng Liên xuống còn 3,85%  năm 2017.

Đời sống của người dân tăng lên, nội lực từ sức dân cũng được phát huy tối đa. Toàn xã đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, người dân tự nguyện hiến đất đai, tài sản, ngày công lao động với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Nhiều hộ như  gia đình anh Trần Xuân Thục, chị Đỗ Thị Gái, Trần Xuân Diệu đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, tường rào để làm đường...

Nhờ vậy, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Quảng Liên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Điều đáng ghi nhận, hầu hết các địa phương khác khi hoàn thành NTM đều cạn nguồn thu, nợ đọng vốn trong xây dựng cơ bản thường rất lớn, thậm chí nhiều nơi nợ lên đến hàng chục tỷ đồng và phải mất nhiều năm, chủ yếu dựa vào đấu giá đất, mới có thể trả hết nợ.

Tuy nhiên, ở Quảng Liên, các tiêu chí cơ sở hạ tầng cần vốn đầu tư lớn, như: đường giao thông, y tế, trường học..., đều đạt từ 82 – 95%, nhưng nợ đọng trong xây dựng cơ bản sau khi hoàn thành NTM chỉ còn khoảng 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ đất toàn xã còn nguyên vẹn, chưa hề khoanh lô bán đấu giá. Toàn xã cũng còn quản lý gần 300 ha rừng thông đến tuổi chưa khai thác. Ước chừng nguồn thu tiềm năng này còn gần 20 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bường cho hay, toàn bộ nguồn thu này sẽ được dùng để trả nợ và tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng NTM, trong đó xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phải nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Trong thời gian tới, xã sẽ chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo việc làm, nâng cao tay nghề cho lao động, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngành nghề nông thôn nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

X.Phú