.

Minh Hóa: Đầu tư xây dựng 66 công trình từ nguồn vốn 30a

Thứ Hai, 06/11/2017, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Bằng nguồn vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 30a do ngân sách Trung ương phân bổ, 8 năm qua, huyện Minh Hóa đã đầu tư 66 công trình phục vụ dân sinh, với tổng kinh phí 244.057 triệu đồng. Trong đó, 58 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 8 công trình đang thi công.

Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp, huyện đã đầu tư xây dựng và lồng ghép thực hiện 13 công trình, dự án, gồm: 7 trường học, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, mua sắm xe cứu thương, xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện, xây dựng Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề; duy tu, bảo dưỡng đối với 16 công trình xuống cấp và hư hỏng...

Các công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)