.

Minh Hóa: Chuyển 88ha đất lúa hè thu thiếu nước sang trồng cây khác

Thứ Tư, 08/06/2016, 16:15 [GMT+7]
(QBĐT) - Vụ hè thu năm 2016, các địa phương trên địa bàn huyện Minh Hóa đã chuyển được 88ha đất trồng lúa thiếu nước sang trồng các loại cây khác nhằm tránh tình trạng bỏ hoang đất sản xuất như các năm trước.
 
Cụ thể: chuyển sang đất trồng ngô 39ha (các xã Xuân Hóa 16ha, Hóa Hợp 10ha, Thượng Hóa 2ha, Hồng Hóa 4ha và thị trấn Quy Đạt 7ha); chuyển sang trồng đậu xanh 41,5ha (phân bố ở các xã: Yên Hóa 32ha, Hồng Hóa 4ha, Hóa Tiến 3,5ha, Xuân Hóa 2ha); chuyển sang trồng lạc 5ha ở xã Hóa Tiến và chuyển sang trồng các loại cây khác 2,5ha ở thị trấn Quy Đạt.
 
P.V