.

Nghĩa Ninh: Sắp chạm đích nông thôn mới

Thứ Năm, 05/11/2015, 10:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Cho đến đầu năm 2015, thành phố Đồng Hới chỉ còn 2 xã Nghĩa Ninh, Lộc Ninh chưa hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện chủ trương của thành phố quyết tâm tạo mọi điều kiện giúp hai địa phương trên cán đích NTM, những tháng cuối năm 2015, cùng với xã Lộc Ninh, xã Nghĩa Ninh đang tập trung toàn lực hoàn thành những tiêu chí cuối cùng và sắp chạm đích NTM.

Qua 4 năm (2011-2015) thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã Nghĩa Ninh đã hoàn thành 15/19 tiêu chí gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; thủy lợi; điện; trường học; bưu điện; nhà ở dân cư nông thôn; thu nhập; hộ nghèo; cơ cấu lao động; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; môi trường; hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự xã hội. Ba tiêu chí còn lại là văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa và giao thông cố gắng hoàn thành trong năm 2015.

 Đẩy mạnh việc hoàn thành cứng hóa đường giao thông nông thôn.
Đẩy mạnh việc hoàn thành cứng hóa đường giao thông nông thôn.

Trong 19 tiêu chí về xây dựng NTM, tiêu chí chợ được xem là tiêu chí mềm, xét nhu cầu của nhân dân trên địa bàn chưa cấp thiết, vì thế xã Nghĩa Ninh chưa có kế hoạch triển khai bố trí xây dựng trong năm 2015.

Theo ông Đào Hữu Luyện, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh, phong trào xây dựng NTM triển khai tại địa phương nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các tổ chức, đoàn thể chính trị và nhân dân. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã xây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên tâm lý trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ đầu tư từ Nhà nước hầu như không còn, từ đó nhân dân chủ động tham gia bằng các cách khác nhau như: tăng gia sản xuất, góp công, góp của xây dựng các công trình công cộng.

Minh chứng cho điều này là phong trào hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng... đã được nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Nhân dân trong xã đã hiến 3.731m2 đất; huy động 20% nguồn vốn đối ứng từ sức dân để xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương, giao thông nội đồng... Tiêu biểu có các hộ gia đình: Đào Hữu Khon, Đào Hữu Lợi, Đào Viết Hậu, Phạm Văn Chiểu...

Trên cơ sở thực hiện quy hoạch các tiêu chí NTM được UBND thành phố phê duyệt, xã Nghĩa Ninh tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm văn hóa xã và khu dân cư phía đông đường Hồ Chí Minh với diện tích trên 246 ha; quy hoạch đất ở tại khu vực Đồng Choi, diện tích 7ha; quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp 200 ha.

Trong phong trào xây dựng NTM, xã Nghĩa Ninh xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, tích cực giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xuất hiện các mô hình kinh tế hiệu quả như các gia đình: Đặng Văn Hiện, Đào Văn Hóa (thôn 6); Đặng Văn Trường (thôn 8); Đào Văn Thuần (thôn 1); Lê Văn Hinh (thôn 2)... Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2014 đạt 17 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7%.

Về tiêu chí đường giao thông, tại xã Nghĩa Ninh, tỷ lệ đường giao thông liên xã được cứng hóa 100%; có 75% đường thôn, xóm đã bê tông hóa; 100% đường ngõ xóm không còn lầy lội. Trong 4 năm xây dựng NTM, toàn xã bê tông hóa 7,7/12,8km. Những tháng cuối năm 2015, tiếp tục hoàn thành bê tông hóa thêm 2,1km.

Theo quy định của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, xã Nghĩa Ninh có 6/9 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 95%.

 Trung tâm văn hóa thể thao xã đang được thi công.
Trung tâm văn hóa thể thao xã đang được thi công.

Về cơ sở vật chất văn hóa, xã có 9/9 nhà văn hóa, khu thể thao thôn được xây dựng khang trang, đúng quy chuẩn. Hệ thống loa truyền thông không dây bao phủ toàn xã và hoạt động hiệu quả trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến tận khu dân cư. Riêng Trung tâm văn hóa, thể thao xã đang triển khai xây dựng, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

Chủ tịch UBND xã Đào Hữu Luyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nghĩa Ninh đánh giá: “Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bằng sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, cùng với huy động nguồn nội lực trong nhân dân đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên nguồn thu xây dựng NTM của xã chủ yếu từ nguồn quỹ đất vì vậy cần sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, của thành phố về nguồn vốn để trả nợ cho các công trình đang triển khai xây dựng như: Trung tâm văn hóa thể thao xã; kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng; bê tông hóa đường giao thông nông thôn...”

Những tháng cuối năm, bằng sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố và huy động đóng góp trong nhân dân, xã Nghĩa Ninh đang tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình đường giao thông, trung tâm văn hóa thể thao xã. Nhìn tổng thể về kết quả xây dựng NTM ở xã Nghĩa Ninh, có thể khẳng định rằng đích đến không còn xa.

Thanh Long