.

Lệ Thuỷ: Doanh thu của các trang trại đạt trên 85 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/07/2015, 10:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm tận dụng tối đa lợi thế vùng gò đồi và tiềm năng kinh tế vùng chiêm trũng, thời gian qua, huyện Lệ Thủy tăng cường chỉ đạo người dân phát triển mô hình kinh tế trang trại.

Tận dụng lợi thế vùng gò đồi, người dân Lệ Thủy mở rộng phát triển diện tích cây cao su, mang lại nguồn thu nhập cao.
Tận dụng lợi thế vùng gò đồi, người dân Lệ Thủy mở rộng phát triển diện tích cây cao su, mang lại nguồn thu nhập cao.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 88 trang trại theo tiêu chí mới đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tăng 14 trang trại so với năm 2014. Trong đó có 11 trang trại lâm nghiệp, 46 trang trại chăn nuôi, 3 trang trại thủy sản và 28 trang trại tổng hợp. Hầu hết các trang trại đều làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 490 lao động. Doanh thu của các trang trại đạt trên 86,58 tỷ đồng.

Ngoài ra, chính quyền huyện Lệ Thủy cũng đã tăng cường chỉ đạo việc củng cố và phát huy vai trò hỗ trợ quan trọng của các hợp tác xã cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, toàn huyện Lệ Thủy hiện có 63 hợp tác xã dịch vụ nông - lâm nghiệp. Những tháng đầu năm nay, doanh thu của các hợp tác xã đạt gần 65 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 6,9 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước.

T.P