.

Thị xã Ba Đồn huy động trên 270 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 05/05/2015, 07:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã huy động mọi nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quảng Hoà đã đạt chuẩn nông thôn mới
Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quảng Hoà đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, thị xã đã huy động được trên 270 tỷ đồng để xây dựng chương trình, trong đó: nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trên 201 tỷ đồng, các doanh nghiệp hỗ trợ 27,4 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 42 tỷ đồng.

Hiện tại, thị xã đã có 10/10 xã hoàn thành quy hoạch và xây dựng đề án phát triển sản xuất. Dự kiến đến cuối năm 2015, thị xã có 2 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hiền Chi