.

Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2018

Thứ Năm, 22/05/2014, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân đã ký ban hành quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 20-5 về ban hành Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2018.

Theo đó, với các giải pháp về hành chính, kỹ thuật, truyền thông... sẽ từng bước kiểm soát, khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng, đồng thời chủ động xây dựng vùng an toàn dịch cúm gia cầm, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trên địa bàn tỉnh từ sau năm 2018.

Cụ thể, tập trung khống chế số lượng ổ dịch ở vùng nguy cơ cao tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch (đang trong giai đoạn khống chế), đến năm 2015 có 80% số xã, phường, thị trấn chuyển sang vùng nguy cơ thấp, năm 2018 cả tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn chuyển sang vùng nguy cơ thấp. Các xã đồng bằng, vùng chăn nuôi gia cầm mật độ lớn sẽ sạch bệnh cúm gia cầm H5N1 vào năm 2018…

M. Văn