.

Quảng Bình tiếp nhận và đào tạo 64 lưu học sinh Lào

Thứ Hai, 18/12/2017, 10:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm học 2017-2018, tỉnh Quảng Bình đã tố chức tiếp nhận và đào tạo 64 lưu học sinh Lào thuộc các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhệt và Chăm pa sắc theo biên bản hợp tác đã thỏa thuận giữa Quảng Bình và các tỉnh bạn.

UHOCJ
Học sinh Trường hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn.

Được biết, các lưu học sinh đến học tập tại Trường đại học Quảng Bình theo diện hợp tác và tự túc kinh phí.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn xây dựng công trình nhà lớp học tại Trường hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng.

M.Văn