.

Một học sinh tiểu học ở Mỹ được đầu tư 10.599 USD mỗi năm

Thứ Hai, 19/09/2016, 10:45 [GMT+7]

Theo số liệu của OECD, chi phí trung bình năm 2013 và 2014 cho mỗi học sinh tiểu học ở Mỹ là 10.959 USD, cao nhất thế giới.

Tiếp theo là Nhật Bản, Phần Lan, Đức và Pháp.

Còn chi phí trung bình năm 2013 và 2014 cho mỗi học sinh trung học cơ sở là 9.811 USD./.

Theo Vietnam+