.

Không để học sinh, sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và trang trải chi phí học tập

Thứ Tư, 14/09/2016, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1984/VPUBND-VX ngày 13-9-2016 về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo.

Học sinh, sinh viên nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.
Học sinh, sinh viên nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ và Công văn số 4083/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, cần quan tâm đến việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên hộ nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nghiêm cấm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh nghiên cứu, tham mưu việc ban hành thêm chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, ô nhiễm môi trường để bảo đảm tất cả các em được đến trường, không có học sinh, sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và trang trải chi phí học tập.

N.H