.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ Bảy, 20/08/2016, 17:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Đồng Hới luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nhờ vậy, đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và trong nhân dân.

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên Thành uỷ có 30 báo cáo viên, trong đó 21 người là cán bộ hưu trí (chiếm 70%). Mỗi xã, phường có từ 1-2 báo cáo viên, phân bổ theo địa bàn và căn cứ vào số lượng đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành lập đội ngũ tuyên truyền viên toàn thành phố gồm 339 người, đồng thời làm tốt công tác sắp xếp, kiện toàn đội ngũ sau mỗi kỳ đại hội ở cơ sở.

Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện khá tốt công tác này, trong đó đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở bao gồm các hạt giống trong chi uỷ, trưởng các đoàn thể cấp phường, xã, câu lạc bộ hưu trí, hội người cao tuổi... Tiêu biểu có các Đảng bộ: Đồng Sơn, Đồng Phú, Nam Lý, Đồng Mỹ, Lộc Ninh, cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố...

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố cơ bản bảo đảm trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Riêng đội ngũ báo cáo viên Thành ủy đa số là nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, tỉnh... số còn lại là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố và cơ sở, trong đó có 80% trình độ đại học; 3,3% trình độ thạc sỹ, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đội ngũ báo cáo viên Thành uỷ, tuyên truyền viên các tổ chức cơ sở đảng có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, có bản lĩnh kiên định, tâm huyết, nhiệt tình, say mê với công việc. Nhiều người có năng lực thuyết trình, phương pháp làm việc khoa học, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật phát ngôn cao và có năng lực truyền đạt, định hướng thông tin, do đó quá trình thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành tốt công việc được giao.

Theo đống chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, từ thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền miệng có ý nghĩa rất lớn đối với việc triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như địa phương đề ra, bởi đây là kênh tuyên truyền, có thể thực hiện được ở mọi lúc, mọi nơi với sự nhanh, nhạy và hiệu quả cao.

Báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự là cầu nối, lực lượng nòng cốt hướng dẫn, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, chuyển tải thông tin có định hướng về tình hình quốc tế và trong nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa tiếng nói của Đảng đến tận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Sau mỗi hội nghị báo cáo viên Thành ủy, các báo cáo viên nhanh chóng triển khai các hoạt động báo cáo tại đơn vị mình phụ trách, chuyển tải thông tin kịp thời, chính xác đến cơ sở thông qua hội nghị đảng ủy và các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Đặc biệt, nhiều báo cáo viên Thành uỷ chú trọng nâng cao chất lượng nội dung thông tin, cập nhật thông tin qua nhiều nguồn như: Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Thông tin đối ngoại, tài liệu tham khảo của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, bản tin Đồng Hới...

Nhờ vậy, trong 5 năm (2010-2015), báo cáo viên Thành ủy đã tổ chức được 960 buổi nói chuyện thời sự, thu hút trên 96.600 lượt người nghe; đội ngũ tuyên truyền viên tổ chức được 3.630 lượt tuyên truyền, với 34.583 người nghe.

Với những nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, các thông tin có định hướng từ Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ được được chuyển tải kịp thời đến cơ sở, đảng viên và nhân dân, đáp ứng ngày càng cao quyền được thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sản xuất, tăng cường sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

N.L