.

Toàn tỉnh kết nạp thêm 1.269 đảng viên mới

Thứ Sáu, 15/07/2016, 14:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016, từ đầu năm đến nay, các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã quan tâm triển khai tốt các giải pháp bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.269 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 68.859 đồng chí.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh các giải pháp phát triển đảng trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, khối doanh nghiệp tư nhân...

Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ và đội ngũ đảng viên vùng khó khăn.

N.M