.

Yên Phú làm theo lời Bác

Thứ Ba, 12/07/2016, 10:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Thôn Yên Phú, xã Trung Hóa (Minh Hóa) có 158 hộ dân, 720 nhân khẩu; Chi bộ có 48 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã triển khai quán triệt học tập các chuyên đề hàng năm, đồng thời đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, xem đây là nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ.

Ngoài việc triển khai quán triệt học tập cho đảng viên, Chi bộ còn chỉ đạo triển khai đến các đoàn viên, hội viên của các tổ chức quần chúng trong thôn. Sau khi được quán triệt học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến rõ rệt.

Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp cũng như Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy chi bộ luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, gương mẫu trước đảng viên và nhân dân; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên.

Chăn nuôi lợn đang là hướng đi giúp cho nhiều hộ dân thôn Yên Phú thoát nghèo.
Chăn nuôi lợn đang là hướng đi giúp cho nhiều hộ dân thôn Yên Phú thoát nghèo.

Bên cạnh đó, chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, củng cố, đổi mới nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chế độ sinh hoạt được duy trì ngày càng có chất lượng. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Chi bộ chú trọng, hàng năm có 2 đến 4 đảng viên mới được kết nạp. Các đảng viên mới đều có trình độ chuyên môn, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối năm, Chi bộ tổng kết công tác xây dựng Đảng, có đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá xếp loại đảng viên, đánh giá Chi bộ và các tổ chức quần chúng gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua kiểm điểm, đảng viên trong Chi bộ đều tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người đảng viên, thường xuyên phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, sẵn sàng nhận và sửa chữa khuyết điểm để phấn đấu vươn lên. Chi bộ có đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ nên tiếp thu nhanh và hoàn thành tốt mọi công việc.

Trong 5 năm (từ 2011-2015), Chi bộ Yên Phú không có đảng viên vi phạm tư cách. Đảng viên trong Chi bộ qua đánh giá hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và  Ban công tác Mặt trận, thôn Yên Phú luôn đạt khu dân cư tiêu biểu, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%, giữ vững thành tích khu dân cư văn hóa giai đoạn 2011-2013. Trong khu dân cư không có các tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc hay khiếu kiện kéo dài vượt cấp, mọi khúc mắc được hòa giải kịp thời nên tình làng nghĩa xóm càng được thắt chặt. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thôn được duy trì và phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Việc tang, cưới được đổi mới tiết kiệm hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc, phong tục tốt đẹp của quê hương.

Đặc biệt, những năm qua, Chi bộ thôn Yên Phú luôn quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi bộ đã lãnh đạo chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nên chất lượng nông sản, sản lượng liên tục tăng. Trong thôn phát triển 2 loại cây lương thực chủ yếu là ngô, lạc. Trung bình mỗi năm, sản lượng lạc đạt từ 100 đến 150 tấn, sản lượng ngô đạt 200 tấn.

Hiện cả thôn có 350 con trâu bò, khoảng 500 con lợn; 3 hộ có ô tô làm dịch vụ cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm; 2 cơ sở gò hàn sắt, chuyên sản xuất dụng cụ sản xuất nông nghiệp, 4 hộ trồng chuyên canh rau sạch. Toàn thôn có 27 ha diện tích cây cao su đã cho thu hoạch và 15ha vừa trồng mới. Nhờ phát triển kinh tế nên số hộ nghèo trong thôn Yên Phú giảm đáng kể, đến hết năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 15%.

Với những kết quả đạt được, khu dân cư Yên Phú đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen và Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng giấy khen. Đặc biệt, Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen và Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 5 năm qua.

X.V