.

Để luôn xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Năm, 09/06/2016, 11:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Bước ra từ những cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, những cựu chiến binh (CCB) Quảng Bình hôm nay vẫn không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới để góp phần đưa nền kinh tế-xã hội của tỉnh ngày một đi lên.

Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì thế trở thành một phong trào sôi nổi, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hầu hết những người một thời mặc áo lính ấy. Với họ, làm theo tấm gương Bác Hồ không chỉ trách nhiệm mà còn là sự tự hào, là động lực để tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB tỉnh ta tích cực đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB tỉnh ta tích cực đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Thực hiện phương châm chỉ đạo của Hội CCB Việt Nam là chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”, Chi bộ Hội CCB tỉnh luôn coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB. Trong 5 năm qua (2011-2016), các cơ sở Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng và rèn luyện, xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ hội viên, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Trần Văn Bường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh: Để việc thực hiện Chỉ thị 03 đi vào chiều sâu, chi bộ thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc.

Qua đó, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và gương mẫu trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ gần gũi với nhân dân để nắm được tâm tư tình cảm của họ, đồng thời tác động tích cực đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Vừa học cho mình, mỗi hội viên vừa tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tham gia học tập. Việc học tập được gắn với chương trình trọng tâm của Hội như: Đoàn kết, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; xây dựng tổ chức Hội; tổ chức, động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động ở địa phương.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhiều cán bộ, hội viên CCB đã tâm huyết tham gia góp ý phê bình đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, công tác được hội viên CCB và nhân dân ghi nhận.

Chuyển từ “học tập” sang “làm theo” các nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB tỉnh đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên.

Với phương châm “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, các CCB đã tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, không cam chịu đói nghèo, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; gương mẫu tham gia các phòng trào thi đua như phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo”, “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”...

Không những vậy, nhiều hội viên CCB trên người còn mang thương tích, bệnh tật, di chứng chiến tranh, nhưng với ý chí, nghị lực của người lính, họ không trông chờ, ỷ lại, vượt khó vươn lên, gương mẫu trong cuộc sống, giáo dục con cháu trong gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

 Các cấp Hội CCB trong tỉnh tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.
Các cấp Hội CCB trong tỉnh tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quyết tâm học tập và làm theo tấm gương ngời sáng của Bác, CCB Quảng Bình luôn tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều CCB đã thể hiện được bản lĩnh cách mạng vững vàng, tinh thần đấu tranh đến cùng vì lẽ phải, vì lợi ích chung của cộng đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường nông thôn; vận động hội viên hiến đất, hiến ngày công xây dựng các công trình công cộng.

Không chỉ tuyên truyền, nhiều CCB đã nêu cao vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm, tự nguyện hiến đất. Tính đến nay,CCB toàn tỉnh đã hiến 57.785m2 đất, phá dỡ 4.150m tường rào, 32.500 cây các loại, đóng góp 8.295 ngày công, ủng hộ gần 3 tỷ đồng, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Có thể khẳng định, những hoạt động ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi CCB hôm nay, góp phần giúp các cơ sở Hội đạt được nhiều kết quả khả quan. Hàng năm có 98,8% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, có 38% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% hội viên CCB gương mẫu, 97,3% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa.

Đây chính là động lực, tiền đề để tổ chức Hội ngày càng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò của mình, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đ.V