.

Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh ta được tiến hành một cách dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân

Thứ Ba, 24/05/2016, 14:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là đánh giá của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên Báo Quảng Bình.

* Phóng viên (PV): Ngày 22-5-2016, cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, gần 650 nghìn cử tri tỉnh ta đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, bầu chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh cho biết kết quả bước đầu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh?

* Đ/c Hoàng Đăng Quang: Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 13 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 3 xã: Thượng Trạch, Tân Trạch (huyện Bố Trạch) và Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 20-5-2016, tỷ lệ cử tri đi bầu ở 13 khu vực bỏ phiếu này đạt 100%.

Đến 21h ngày 22-5-2016 (thời hạn bỏ phiếu cuối cùng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND), toàn tỉnh đã có 98,56% cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có 845/1.125 khu vực bỏ phiếu và 86/159 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách. Qua tổng hợp, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bảo đảm đúng luật định, nhiều đại biểu đạt tỷ lệ khá cao.

Điều đáng ghi nhận là, ngoài các địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 100% thì cử tri các xã ven biển- nơi chịu nhiều ảnh hưởng do sự cố môi trường biển vừa qua- đã xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm bầu cử, nhân dân sắp xếp thời gian, công việc để đi bầu sớm, tỷ lệ đi bầu cử cao. Một số nơi, số lượng cử tri đi bầu sớm, đạt trên 95%, có nơi đạt 100%, điều đó đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao của cử tri trong việc bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước các cấp, góp phần tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Lan Anh

Nhìn chung, trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri đều rất vui mừng, phấn khởi, tiếp tục kỳ vọng, đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 mà mình đã bầu chọn. Tại các địa điểm bỏ phiếu, an ninh, trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có thể nói, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021  trên địa bàn tỉnh được tiến hành một cách dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn và thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân; kết quả bầu cử sẽ được công bố sớm theo quy định.

* PV: Xin đồng chí cho biết, kết quả đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới? 

* Đ/c Hoàng Đăng Quang: Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Vì vậy, thành công của cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh. Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp đã tạo được không khí tin tưởng, phấn khởi thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Thành công của cuộc bầu cử lần này còn có ý nghĩa hơn khi mà trong khó khăn, người dân, cử tri, nhất là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự cố cá biển chết hàng loạt trước thời điểm diễn ra bầu cử, càng đề cao trách nhiệm công dân; không vì khó khăn riêng mà quên đi việc trọng đại, quên đi quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Ngoài quyền và trách nhiệm công dân đó còn là sự thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thành công của cuộc bầu cử là cơ sở quan trọng để chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đồng hành cùng với nhân dân, quan tâm, tìm biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để sớm ổn định sản xuất và đời sống cả về trước mắt và lâu dài.

Nhân đây, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử. Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và cử tri trong tỉnh đã đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia để cuộc bầu cử thành công.

* PV: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng và sự tín nhiệm của cử tri trong tỉnh, theo đồng chí, trong thời gian tới cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương sẽ phải quan tâm những vấn đề gì trong quá trình thực hiện trọng trách cao cả của mình?

* Đ/c Hoàng Đăng Quang: Để đáp ứng nguyện vọng, mong muốn chính đáng và sự tín nhiệm của của cử tri trong tỉnh, trong thời gian tới, HĐND các cấp sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là:

Thứ nhất, chúng ta biết rằng, 5 năm 2016 - 2021 là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai kiện toàn bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp sẽ tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, một trong những chức năng của HĐND là quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Để thực hiện tốt chức năng của mình, HĐND các cấp phải bắt tay ngay vào việc cải tiến, đổi mới tổ chức và lề lối làm việc, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề quan trọng khác đảm bảo sát đúng tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương. HĐND các cấp sẽ tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết, nhằm tạo cơ chế, chính sách, huy động tối đa mọi nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ ba, một vấn đề quan trọng là, HĐND các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu lực giám sát. Làm sao để giám sát trở thành một phương tiện hữu hiệu giúp HĐND đánh giá sát đúng tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, có các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có cơ sở để ban hành các nghị quyết bảo đảm tính thực tiễn và có tính khả thi cao.

Thứ tư, HĐND các cấp không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tôi cho rằng, đây cũng là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các đại biểu HĐND.

Tôi tin tưởng rằng, với ý thức và trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, nhất định HĐND các cấp với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.


P.V

>> Cử tri toàn tỉnh nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

>> Hân hoan ngày hội non sông